Lochtemanweg 94, 3550 Heusden-Zolder
011 29 10 73
info@update-academy.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle cursussen gaan door bij Update Academy, Lochtemanweg 94, 3550 Heusden-Zolder tenzij

anders vermeld.

2. Inschrijven kan telefonisch op het nummer 011 29 10 73, via mail (info@update-academy.be) of

via het contactformulier op onze website.

3. Uw betaling geldt als bewijs van inschrijving. Gelieve bij betaling steeds de gestructureerde

mededeling op de factuur te vermelden. Betalingen gebeuren op volgend rekeningnummer:

IBAN BE82 3631 4981 9368 BIC BBRUBEBB

4. Door de grote belangstelling voor onze cursussen kunnen er wachtlijsten ontstaan. Een annulatie is

kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. In alle andere gevallen zijn we genoodzaakt het

volledige bedrag te factureren. Daarom verzoeken we u om annulaties tijdig te melden. Wij kunnen

dan de geannuleerde cursusplaats opvullen.

5. Update Academy heeft het recht om een cursus kosteloos te annuleren indien er geen bezetting is

van 75%.

6. Indien een cursus geannuleerd wordt, zullen alle relaties die reeds ingeschreven zijn persoonlijk

verwittigd worden en binnen de 14 dagen het volledige inschrijvingsgeld terug gestort krijgen.

7. De huurprijs van Update Academy kan verschillen naargelang de activiteit die georganiseerd

wordt.

8. Bij de overeengekomen huurprijs is verbruik van water en elektriciteit steeds inbegrepen.

9. Bij het afhuren van Update Academy is er verplicht een medewerker van Update Academy

aanwezig waarvan de kosten door de huurder gedragen worden.

10. Update Academy stelt voor iedere bezoeker een locker ter beschikking voor het veilig opbergen

van persoonlijke spullen. Update Academy kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.

11. De Belgische wetten zijn op de overeenkomst vervat in dit document van toepassing. Voor eventuele procedures is enkel de rechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd.